شرکت تعــــاونی گــــردشگــری کشور

تامین نیاز صنعت گردشگری کشور

سرمایه گذاری

آمادگی سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت گردشگری

مشارکت

انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت با سامان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در توسعه پروژه های مرتبط

زیرساخت ها

برنامه ریزی به منظور ایجاد زیر ساخت های مراکز و فضاهای فرهنگی و گردشگری

گردشگری الکترونیک

ایجاد و تقویت سیستم های فروش آنلاین و توسعه گردشگری الکترونیک

همایشها و نمایشگاه

هماهنگی و اجرای همایشها و نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی

ایرلاین ها

سرمایه گذاری در پروژه های هواپیمایی و همکاری با ایرلاینهای داخلی و خارجی

مزایده و مناقصه

حضور در مزایده و مناقصه های داخلی و بین الملی گردشگری

پروژه های گردشگری

برنامه ریزی و اجرا پروژه های تخصصی گردشگری داخلی ، خارجی ، ورودی و سلامت

سهام شرکتها

مشارکت و خرید سهام شرکت های مرتبط با صنعت کردشگری

معرفی تعاونی:

همانگونه که مطلعید صنعت گردشگری در جهان بعد از نفت به عنوان دومین منابع و درآمد اقتصادی در کشورهای مختلف محسوب میگردد . در سالیان گذشته صنعت گردشگری کشور با چالشهای متفاوتی روبرو بوده و همکاران گرامی در بحران های اقتصادی و شرایط های مختلف توانسته اند اقدامات موثری در حوزه های مختلف گردشگری ایفا نمایند . نظر به فقدان یک تشکل اقتصادی فراگیر که بتواند از ظرفیت ها و زیر ساخت های موجود در این صنعت استفاده نماید و پس ا ز بررسی های متعدد و جلسات هم اندیشی با اساتید و مدیران عامل شرکت های گردشگری با مشارکت اولیه 20 شرکت خدمات مسافرتی فعال بر آن شدیم که با تاسیس شرکت تعاونی تامین نیاز شرکت ها و موسسات گردشگری هم افزایی کلیه همکاران گرامی و تامین نیازهای آنان و با حمایت سازمان ها و نهاد های دولتی مرتبط با این صنف اقدامات مثبتی در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری برداشته و در بحران های مختلف یاریگر فعالین این صنف باشیم .

انعطاف پذیری ایده های تجاری بر روی سیستم های متقابل

تعاونی خود را مالک حقیقی نمیداند ، تعاونی نهادی است که خود را متعهد به حقیقت قلمداد میکند . آنچه در این نوشتار آمده نظارت جمعی و مسیرهایی که گمان میکنیم مار به اهدافمان میرساند .

اگر خود را در این شراکت شریک میدانید و با نطذات و مسیرهای تازه ای در سر دارید ، با افتخار دست شما را می فشاریم .

آموزش تخصصی

ایجاد مرکز آموزش تخصصی ویژه مدیران و کارمندان در سطوح مختلف گردشگری

مشاوره

ارائه مشاوره های تخصصی حقوقی ، حسابرسی و مالیاتی و ایجاد بسته های حمایتی جهت اعضاء و همکاران

اشتغال زایی

برنامه ریزی و ارائه راهکارهای علمی و عمی به منظور توسعه و اشتغال زائی با اقدامات موثر و اجرائی در حوزه تخصصی گردشگری

تعامل

تاسیس کنسرسیوم مشترک با شرکت های بیمه ای جهت تامین نیازهای مرتبط با صنعت

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و مشارکت در زیر ساخت های گردشگری و بهره برداری از تاسیسات مختلف گردشگری

مطالعات

انجام پروژه های مطالعاتی و استاندارد سازی در حوزه های مختلف

فروش آنلاین

ایجاد شبکه یکپارچه فروش آنلاین به منظور بستر سازی مناسب و ارائه مستقیم محصولات اعضاء و حمایت از آنان در رقابتهای ناسالم

نوآوری

ایجاد شبکه یکپارچه فروش آنلاین به منظور بستر سازی مناسب و ارائه مستقیم محصولات اعضاء و حمایت از آنان در رقابتهای ناسالم

بازاریابی

تمهیدات لازم و انجام بازاریابی های تخصصی به منظور توسعه کسب و کار و فعالیت های همکاران

مشارکت

سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با هتل ها و مراکز اقامتی و بوم گردی و چارتر نمودن مسیرهای مختلف پروازی به منظور تهیه تورهای مناسب و ارزان قیمت برای توسعه فروش اعضاء

مراسم افتتاحیه تعاونی با حضور صمیمانه جمعی از مدیران سازمانی و موسسات گردشگری برگزار گردید